Doradztwo

Doradztwo w zakresie prawa podatkowego

 

 • Planowanie transakcji w handlu zagranicznym, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji podatkowych i celnych,
 • wybranie optymalnej formy prawnej prowadzonej działalności,
 • optymalizacja formy opodatkowania firmy,
 • bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta,
 • przygotowanie Klientów do warunków prowadzenia działalności na rynkach Unii Europejskiej,
 • udzielanie porad dotyczących poprawności dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych pod względem obowiązującego prawa, oraz w sprawach innych wymagających konsultacji,.
 • usprawnianie zasad obiegu dokumentów w jednostce,
 • doradztwo w zakresie rozwiązań optymalizujących wysokość należności podatkowych,
 • dbałość o bezpieczeństwo podatkowe zawieranych transakcji,
 • uzgadnianie wyglądu formalnego i rachunkowego każdego pierwszego dowodu księgowego danego rodzaju (pierwszej faktury sprzedaży, faktury eksportowej, wezwania do zapłaty, OT itp.),
 • sprawdzanie poprawności wszystkich dokumentów.